wraps

  • Wraps

  • Hummus Wrap

   Hummus Wrap

   8.95

   Calories: 502

   Fat: 9.6 g

   Carbohydrates: 89.5 g

   Protein: 19 g

  • Raspberry Chipotle Wrap

   Raspberry Chipotle Wrap

   6.95

   Calories: 496

   Fat: 10 g

   Carbohydrates: 73 g

   Protein: 37 g

  • Italian Wrap

   Italian Wrap

   6.95

   Calories: 450

   Fat: 10 g

   Carbohydrates: 60 g

   Protein: 37 g

  • Turkey Breast Wrap

   Turkey Breast Wrap

   6.95

   Calories: 427

   Fat: 7 g

   Carbohydrates: 59 g

   Protein: 33 g